Ochrana osobních údajů

Toto jsou zásady ochrany soukromí spolku Návrat ovečky do Bílých Karpat z.s., se sídlem Brumovská 918, Valašské Klobouky 766 01, IČO: 01306553 (Provozovatel nebo my) jako provozovatele webové stránky www.navalachy.cz (Web) a poskytovatele služeb popsaných v našich obchodních podmínkách dostupných na Webu (Podmínky), zejména ubytovacích služeb v ubytovacích jednotkách a souvisejících služeb či produktů (Služby) .

Přečtěte si, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, pokud jste uživatelem našich Služeb, například pokud si rezervujete pobyt v jednotce, pokud si objednáte dárkový voucher, pokud se přihlásíte k našemu newsletteru, ale též pokud nám dodáváte služby nebo s námi jinak spolupracujete (Vy). Tyto zásady obsahují i důležité informace o Vašich právech.

S jakými osobními údaji pracujeme? 

S Vaší emailovou adresou a s dalšími informacemi, které nám poskytujete při registraci k našim Službám (například když si rezervujete pobyt v mobilní jednotce, objednáváte dárkový voucher nebo jiné související služby či produkty nebo se přihlašujete k newsletteru) a při využívání našich Služeb nebo s údaji, které nám dáte, když žádáte o práci u nás nebo když nám dodáváte služby.

Kdo s Vašimi údaji pracuje? 

Provozovatel jako správce a osoby, které nám dodávají různé služby, jako zpracovatelé. Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem na adrese info@navalachy.cz.

Proč s Vašimi údaji pracujeme?

(A) Abychom Vám mohli poskytnout Služby, které jste si objednali. Například když si u nás rezervujete pobyt, budeme muset pracovat s Vašimi údaji po nezbytnou dobu před a v průběhu ubytování, abychom Vám mohli v pořádku poskytnout Služby, které jste si objednali.

(B) Abychom Vám mohli poskytnout Služby, které si objednal Váš zaměstnavatel. Například pokud s námi komunikujete za zaměstnavatele, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji. To je naším oprávněným zájmem.

(C) Abychom propagovali a zlepšovali Služby. Pokud se přihlásíte k newsletteru, pokud užíváte naše Služby, například pokud si rezervujete pobyt nebo pokud se přihlásíte na nějakou naši akci, budeme Vás čas od času informovat o novinkách ohledně možností ubytování nebo této akce nebo ohledně podobných Služeb. To platí, i když se k newsletteru nepřihlásíte. Zasílání newsletterů ovšem můžete kdykoliv odmítnout. Pokud se účastníte naší akce nebo pokud se ubytujete v mobilní jednotce, můžeme Vaši fotku z účasti na akci a/nebo Vaši fotku z pobytu, pořízenou s Vaším vědomím, využít k propagaci. Propagace a zlepšování Služeb je naším oprávněným zájmem.

(D) Abychom ochránili svá práva. Například pokud nám udělujete licenci k Vašemu příspěvku, potřebujeme si uchovat Vaše identifikační údaje. To je naším oprávněným zájmem.

(E) Abychom s Vámi jednali o Vašem zaměstnání u nás.

(F) Abychom s Vámi jednali o Vašich službách pro nás.

(G) Abychom plnili své právní povinnosti. Například pokud se odhlásíte z newsletteru, budeme s touto informací pracovat, abychom Vám už odmítnuté newslettery neposlali.

(H) Abychom mohli plnit a čerpat smlouvu o Vašich dodávkách nebo službách pro nás. To je plněním smlouvy i naším oprávněným zájmem.

Jak dlouho budeme s údaji pracovat

S údaji k účelu (A) budeme pracovat, dokud Vám poskytujeme naše Služby nebo dokud Vám dodáváme objednaný produkt.

S údaji k účelu (B) budeme pracovat, dokud Váš zaměstnavatel nezruší objednanou Službu, neodhlásí newsletter nebo jinou Službu nebo takovou Službu nepřestane používat nebo dokud se nedozvíme, že už nepracujete pro zaměstnavatele, který užívá naše Služby.

S údaji k účelu (C) budeme pracovat, dokud trvá náš oprávněný zájem nebo dokud takové zpracování oprávněně neodmítnete.

S údaji k účelu (D) budeme pracovat, dokud trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování oprávněně neodmítnete, ale ne déle než 5 let od Vaší poslední komunikace vůči nám nebo od skončení smlouvy mezi námi.

S údaji k účelu (E) budeme pracovat, dokud jednáme o Vaší práci u nás, ale ne déle než 6 měsíců od Vaší poslední komunikace vůči nám.

S údaji k účelu (F) budeme pracovat, dokud jednáme o navázání spolupráce o poskytování Vašich služeb pro nás, ale ne déle než 6 měsíců od Vaší poslední komunikace vůči nám.

S údaji k účelu (G) budeme pracovat, dokud trvá právní povinnost.

S údaji k účelu (H) budeme pracovat, dokud nám dodáváte služby nebo zboží. 

Kde s Vašimi daty pracujeme?

V EU. Pokud předáme údaje mimo EU, bude jejich ochrana náležitě zajištěna podle standardních smluvních doložek – bližší informace jsou na stránkách Evropské komise.

Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na info@navalachy.cz a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (Pro ČR www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání newsletterů, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém newsletteru, případně nám námitku můžete poslat emailem nebo dopisem, a pokud je to technicky možné, pak i při registraci. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám posílat newslettery. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.