Betlém Horní lideč foto: betlemhornilidec.cz

Mechanický Betlém Horní Lideč

Horní Lideč

V Horním Lidči je k vidění soubor vyřezávaných postav a staveb známých jako Mechanický Betlém. Znázorňují architektonické prvky z Valašska a okolí, valašské zvyky a tradice. Plocha betlémské scény je 170 m2, z toho samotný betlém zabírá 50 m2. Betlém obsahuje 230 figurek, z toho více než 100 vyřezávaných a 75 pohyblivých.