Hrad Brumov

Brumov-Bylnice

Historie hradu Brumov sahá do první poloviny 13. století. Hrad byl významnou pevností, která střežila cestu Vlárským průsmykem do Uher. Při vpádech Turků a jejich tatarských spojenců a uherských povstalců se opevnění osvědčilo a hrad náporům odolal. Najdete zde muzeum se stálou expozicí, která se zabývá historií zříceniny, městskými památkami a Valašským královstvím a probíhají zde kulturní a společenské akce.